Wat kost een brand in een winkel?

Schade na een brand

Een brand kan in hele korte tijd veel schade veroorzaken in je winkel. Door brand zal niet alleen je winkelpand beschadigd raken maar ook je inventaris, je goederen en voorraad rakken beschadigd. De kans is zeer groot, dat je dan, je winkel moet sluiten om de schade aan je winkel te herstellen. 

Dit gaat vaak gepaard met financiële gevolgen: je loopt klanten en omzet mis, terwijl de vaste lasten huur, personeelskosten gewoon door blijven doorlopen!

Wist u dat de helft van de ondernemers na een brand in hun winkel, binnen twee jaar faillissement aanvraagt.

Wat een brand precies kost? Dat verschilt natuurlijk per winkelier. Bekijk hier een paar voorbeelden van winkeliers uit ons klantenbestand die schade opliepen na een brand.

Maak direct een afspraak

Voorkom brandschade aan uw winkel?

Voorkom brandschade

  • Uit ciifers blijkt dat 61% van de branden een gebrek is in de elektronische installatie.
  • Zorg dat er brandblusmiddelen in de winkel aanwezig zijn. Zoals schuimblussers, branddeken etc. 
  • Goed onderhoud van brandblusmiddelen en noodverlichting is belangrijk. Laat een gecertificeerd onderhoudsbedrijf uw brandveiligheid en vluchtveiligheid controleren.

 

Preventiezaak

Snel weer open na een brand

Een detailhandel verzekeringen zorgt ervoor, dat u uw winkel snel weer kunt openen.

Inventaris / Goederenverzekering
De Inventaris/Goederenverzekering dekt de kosten voor het aanschaffen van nieuwe inventaris, goederen en verloren voorraden. Ook zijn verbeteringen aan uw huurpand (zoals een nieuwe toonbank of uitbouw) meeverzekerd tot € 10.000,-. Een hoger bedrag is mogelijk.

Bedrijfsgebouwenverzekering
De Bedrijfsgebouwenverzekering dekt alle materiële schade die aan het bedrijfsgebouw ontstaat door bijvoorbeeld brand, blikseminslag, maar ook door storm of water.

Bedrijfsschadeverzekering
De Bedrijfsschadeverzekering biedt dekking voor uw vaste lasten, zoals de personeelskosten en de huur, en voor de winst die u onder normale dekking zou hebben gemaakt. Denk erom dat u uw verblijf voort zet en adverteert op de hoogte op de hoogte te brengen.

Milieuschadeverzekering
Met de Milieuschadeverzekering zijn de kosten van sanering gedekt, zoals het opruimen van asbest na een brand of de schade die ontstaat na het gebruik van verontreinigd bluswater.

Brand in een kledingzaak

Oorzaak: brand in het naastgelegen pand.

Schadeposten:
  • Het gehuurde winkelpand en de inventaris is beschadigd.
  • De hele voorraad aan kleding is verloren gegaan.
  • Omdat de winkel in een monumentaal pand is gevestigd, duurt het herstel langer. Hierdoor moet de winkel langer gesloten blijven, maar de vasten lasten blijven wel doorlopen voor de ondernemer. Ook de leveringstijd van de nieuwe bestelde kleding laat langer op zich wachten dan gehoopt (sezioenskleding). Hierdoor blijft de winkel nog langer gesloten.
  • De ondernemer maakt hierdoor extra kosten om zijn klanten op de hoogte te brengen dat de winkel tijdelijke langer gesloten blijft. 

Totale kosten € 70.000, =

 

Brand in een slagerij

Oorzaak: kortsluiting in de wasmachine.

Schadeposten:

  • Er is veel schade aan het winkelpand door roet. De kosten van schoonmaakwerk lopen snel op.
  • Ook de inventaris is onherstelbaar beschadigd. Er moet nieuwe inventaris, met inbegrip van snijmachines, gekocht worden.
  • Omdat het schoonmaakwerk veel tijd in beslag neemt, is de slagerij enige tijd gesloten. Ook duurt het langer voordat de nieuwe inventaris kan worden. Dus loopt de slager klanten en omzet mis.

Totale kosten € 80.000,=